Butterflies Denmark - www.birdboy.dk
Dukatsommerfugl, Scarce Copper, female (Lycaena virgaureae), Faddersbøl

Dukatsommerfugl, Scarce Copper, female (Lycaena virgaureae), Faddersbøl

DukatsommerfuglScarce Copperfemale Lycaena virgaureaeFaddersbøl