Butterflies Denmark - www.birdboy.dk

Ensian-blåfugle i parring, Alcon Blues, Østerild Klitplantage, Denmark

Ensianblåfugle i parringAlcon BluesAlcon blueØsterild KlitplantageDenmarkbirdboy.dk