Biodiversiteten ved Højris Mølle

Højris Mølle er en del af Skivum Nørrekrat, der ligger på begge sider af Sønderup Å i Himmerland. Med sit snoede og brede forløb sætter åen sit maleriske præg på det bakkede landskab. Højris Mølle er en naturperle med en rig flora og et varieret insektliv, men også her er naturen i tilbagegang, ikke mindst sommerfuglene går tilbage hvert år. I øjeblikket er der et arbejde i gang med henblik på at forbedre kreaturgræsningen, som en del af naturplejen for at bevare områdets levesteder.

Galleriet her er tænkt som en påmindelse om, at Højris Mølle er et unikt sted, hvor mange af de arter, der er forsvundet i resten af landet, stadig lever, og at det derfor er vigtigt at sikre, at levestederne her består. Den nytilkomne bæverbestand gør sit for at skabe nye naturlige dynamikker, som er den bedste forudsætning for høj biodiversitet på lang sigt. En oversigt over arterne kan ses på på fugleognatur.dk under hhv. Skivum Nørrekrat og Højris Mølle. 

 • Gul Bjørnesvirreflue er en sjælden rødlistet svirreflue, der findes et sted på lokaliteten.

 • Aurora, Orange Tips (Anthocharis cardamines), Skivum Krat

 • Brunlig perlemorsommerfugl, Small Pearl-bordered Fritillary (Boloria selene), Skivum Krat

 • Hasselbladruller, Hazel Leaf-roller (Apoderus coryli), Skivum krat, Denmark

 • Citronsommerfugl, Brimstone (Gonepteryx rhamni), Skivum Krat, Denmark

 • Almindelig blåfugl, Common Blue (Polyommatus icarus), Himmerland

 • Lille ildfugl, Small Copper, (Lycaena phlaeas), Skivum Nørrekrat

 • Violetrandet ildfugl, han, Purple-edged Copper (Lycaena hippothoe) male, Skivum Krat, Denmark

 • Iris, Purple emperor (Iris apatura), Skivum Nørrekrat, Denmark

 • Stor fladstjerne, Skivum Nørrekrat, Himmerland

 • Gul iris, Skivum Krat

 • Sorthvid jordbi

 • Brun Bjørnesvirreflue

 • Nældens takvinger og djævelsbid, Small tortoiseshells (Aglais urticae) and Devil's-bit (Succisa pratensis Moench), Skivum Krat, Denmark

 • Rødhalet jordbi, Orange-tailed mining-bee (Andrena haemorrhoa), Skivum krat, Denmark

 • Rødpelset jordbi, Tawny mining bee (Andrena fulva), Skivum Krat, Denmark

 • Sortåret Hvidvinge, en rigtig Himmerlandsk art som er i fremgang.

 • Kæruld og majgøgeurt.

 • Almindelig blåfugl er i stærk tilbagegang, også ved Højris Mølle

 • Det Hvide C, Comma (Polygonia c-album), Skivum Krat

 • Okkergul Pletvinge har en nogenlunde stabil bestand og trives på de tørre områder.

 • Skov-gøgelilje står i få eksemplarer et par steder på lokaliteten.

 • Myre-mosesvirreflue. En sjælden rødlistet svirreflue, der lever i en særlig symbiose med en myreart. Er fundet to steder på lokaliteten.

 • Dværgblåfugl, fåtallig og i enkelte år ses den ikke på lokaliteten.

 • Hunderosen er talrig på lokaliteten.

 • Moserandøje er forholdsvis sjælden og findes i få antal to steder på lokaliteten. Er knyttet til Kæruld.

 • Pragtbuksebi. En smuk bi, der kan ses flere steder på lokaliteten.

 • Storplettet perlemorsommerfugl, The Queen of Spain Fritillary (Issoria lathonia), Skivum Krat

 • Blåhat-hvepsebi. En sjælden, internationalt rødlistet bi, der indtil for nylig fandtes ét sted på lokaliteten. Lokaliteten blev i august 2019 oppløjet af Danmarks Naturfond ved en fejl.

 • Blåhat-hvepsebi. En sjælden, internationalt rødlistet bi, der indtil for nylig fandtes ét sted på lokaliteten. Lokaliteten blev i august 2019 oppløjet af Danmarks Naturfond ved en fejl.

 • Blåhat-hvepsebi. En sjælden, internationalt rødlistet bi, der indtil for nylig fandtes ét sted på lokaliteten. Lokaliteten blev i august 2019 oppløjet af Danmarks Naturfond ved en fejl.

 • Blåhatjordbi. En charmerende lille bi, der vidner om kvalitets-natur og masser af blåhat. Findes 3-4 steder på lokaliteten.

 • Blåhatjordbi. En charmerende lille bi, der vidner om kvalitets-natur og masser af blåhat. Findes 3-4 steder på lokaliteten.

 • Brunlig Perlemorsommerfugl. En smuk lille sommerfugl, der er i stærk tilbagegang, også på lokaliteten. Rigkæret, der har huset den ældste bestand, blev i december 2018 udsat for tung kørsel af fældningsmaskine, og der var ingen observationer i 2019. Højris Mølle.

 • Almindelig blåfugl. Er i stærk tilbagegang, også på lokaliteten.

 • Foranderlig Humlesvirreflue

 • Okkergul Pletvinge har en nogenlunde stabil bestand og trives på de tørre områder.

 • Violetrandet Ildfugl. I stærk tilbagegang, også på lokaliteten.

 • Blåvinget Pragtvandnymfe (han). Flyver i tusindvis ved åen på gode dage.

 • Isblåfugl. I stærk tilbagegang, også på lokaliteten.

 • Moserandøje er forholdsvis sjælden og findes i få antal to steder på lokaliteten. Er knyttet til Kæruld, men sidder her på Baldrian.

 • Eng-køllesværmer.

 • Okkergul Pletvinge har en nogenlunde stabil bestand og trives på de tørre områder.

Powered by SmugMug Owner Log In