Butterflies France July 2015 - www.birdboy.dk

Kejserkåbe, Silver-washed Fritillary (Argynnis paphia), Pyrenees, France

KejserkåbeSilverwashed Fritillary Argynnis paphiaPyreneesFrancebirdboy.dk